DENIOS fathåndtering

Veiledning ved bruk av fat og beholdere

Dersom man lagrer farlige eller vannforurensende stoffer i fat og beholdere, kan feil håndtering raskt resultere i miljø-, brann- og helseskader. Farene er ikke bare et resultat av fatets innhold, men også håndteringen av fatet. Ved manuell transport, løfting og manøvrering av fat, vil dine ansatte bli utsatt for store fysiske belastninger. 

Minimer farene og sørg for trygge arbeidsforhold. Her besvarer vi vanlige spørsmål og gir deg nyttige tips for lagring og håndtering av farlige stoffer i fat. 


FAQ fatkunder

 

For å velge rett materiale på ditt fat (eller beholder) anbefaler vi å ta en titt på sikkerhetsdatabladet for stoffet som skal lagres. Der finner du all relevant informasjon om lagring og transport. Vår mediebestandighetsliste gir deg nyttig informasjon om egnede beholdermaterialer for et bredt utvalg stoffer:

Mediebestandighetsliste

Dersom din bedrift utfører oppgaver som frakt, overføring, avtapping og fylling av stoffer, skal det gjennomføres en sikkerhetsvurdering. Se Veiledning til forskrift om håndtering av farlige stoffer

 

Vi tilbyr produkter innen kategoriene:

  • Oppsamlingskar 
  • absorbenter
  • fyllestasjoner for fat
  • ventilasjonssystemer
  • samt mange andre kategorier. 

 

Sørg for at de rette sikkerhetstiltakene og beskyttelsestiltakene overholdes, også her (se ovenfor). For å forhindre lekkasjer og søl av farlige stoffer under overføring fra f.eks. mindre beholdere, anbefaler vi bruk av trakter. DENIOS tilbyr også utstyr med overfyllingsbeskyttelse, og kontrollinstrumenter, som f.eks. en nivåindikator bidrar også til å forhindre overfylling. 

 

 

 

Sørg for at alle sikkerhetstiltak og forhåndsregler følges (se ovenfor). Bruk kun håndpumper eller elektriske pumper som er egnet til det stoffet som skal pumpes. For lett brannfarlige væsker må eksplosjonsbeskyttende tiltak kontrolleres, og eksplosjonsbeskyttende arbeidsutstyr (pumper, jordledninger etc.) brukes. Fjern så pumpen forsiktig fra fatet etter påfylling for å minimere utslipp av farlige stoffer og hudkontakt. 

 

 

Også når man blander væsker i beholdere, bør de generelle sikkerhetsreglene følges (se ovenfor). Forsikre deg at blande-og-røreverk som brukes er egnet for bruk sammen med aktuell væske.