header
image_header image_header image_header image_header image_header image_header

Våre produktanbefalinger

Hent produkter...

Populære produktkategorier fra nettbutikken

Lagring av farlige stoffer

Lagring av farlige stoffer

Håndtering av farlige stoffer

Håndtering av farlige stoffer

Arbeidssikkerhet

Arbeidssikkerhet

Rengjøring & deponering

Rengjøring & deponering

Produksjonsutstyr

Produksjonsutstyr

Tankanlegg & behodere

Tankanlegg & behodere

DENIOS' knowhow - for din sikkerhet

Produsent
Produsent
Innovasjon
Innovasjon
Omverden
Omverden
Rådgivning
Rådgivning
Global handel
Global handel

Referanser


Miljøsikring og lagring

 

 

Lagring av farlige stoffer

Hos oss kan du velge fra det mest omfattende produktspekteret rundt lagring av farlig gods, operativt miljøvern og arbeidssikkerhet. Vi legger særlig vekt på våre brannsikringscontainere, walk-in lagre til smådunker eller reollagre som kan forsynes med gaffeltruck. DENIOS oppfyller REI 120 standarden, og tilbyr miljøcontainere både med og uten brannbeskyttelse. Dersom din bedrift benytter større mengder kjemikalier eller vannforurensende stoffer, tilbyr vi skreddersydde løsninger som er spesielt tilpasset til ditt behov. Som spesialist innen lagerteknikk for farlige stoffer, har vi også mindre lagere. Farlig gods-depoter, gassflaskeskap og kjemikalieskap - DENIOS' produkter opprettholder høy sikkerhet uavhengig av lagerets størrelse. Vår produktportefølje omfatter også lagring av gassflasker, sikkerhetsbeholdere, IBCer og smådunker. Se vårt sortiment her!

 

Håndtering av farlige stoffer

Vi tilbyr et bredt sortiment av produkter med den hensikt å hjelpe deg i dine produksjonsprosesser slik at arbeidet kan foregå mer effektivt - og sikrere. Denne kategorien inneholder produkter som løfteutstyr til fat og gassflasker, et stort sortiment pumper, fatkraner og beholdere, jordledninger osv. Se vårt utvalg her!

 

Produksjonsutstyr

I mange tilfeller skal ikke stoffer kun lagres, men også fraktes, påfylles eller tappes. Fatpumper og laboratoriepumper sørger for enkel og sikker påfylling. Dersom det skulle forekomme en lekkasje eller søl, så sørger våre absorbenter / bindemidler i serien DENSORB for hurtig og sikker absorbering. De allsidige oljeabsorbentene har også vist seg å være svært velfungerende ved bruk av mobile tankanlegg, eller i forbindelse med oljesøl i vannløp og innsjøer. DENIOS har, med ekspertisen og knowhow fra 30 års erfaring, utviklet produkter for effektiv beskyttelse av miljøet, bygget opp et produktsortiment tilpasset våre kunders behov. Utstyr som kan nevnes er allsidige oppsamlingskar, brannsikre skap, utstyr til fathåndtering, jordledninger, etc. Se vårt sortiment her!

 

Arbeidssikkerhet 

De ansattes sikkerhet er sentralt for enhver bedrift. Personlig verneutstyr og førstehjelpsutstyr spiller dermed en viktig rolle. DENIOS har blant annet førstehjelpsutstyr, øye- og nøddusjer, arbeidshjelmer samt åndedrettsvern i flere varianter. DENIOS har også et stort sortiment innen kategorien avsperringer, områdebeskyttelse og beskyttelsesbøyler for reoler, skap og lignende. Ved industriell produksjon er det ofte behov for termisk bearbeidelse av stoffer. I vårt produktsortiment finner du et vidt spekter av produkter på området termoteknikk: oppvarming, smelting, nedkjøling samt varmekapper til gassflasker, beholdere/fat og IBCer (for bruk både i og utenfor Ex-soner).Til laboratorier og legemiddelindustrien har DENIOS utviklet egnede utsugningsbord, som beskytter medarbeiderne mot skadelige emissioner som f.eks. røyk, støv, aerosoler og andre partikler. DENIOS produserer utsugningskabinetter og -bord som er tilpasset våre kunders preferanser og individuelle behov. Se vårt sortiment her!

 

Rengjøring og deponering

DENIOS har et stort sortiment av universalbeholdere, rengjøringsvogner og avfallsbeholdere i mange ulike farger og størrelser. Sikkerhets-søppelspann med selvlukkende lokk beskytter virksomheten mot brann, og vha. utlufting i bunnen av spannet forhindres overoppheting og selvantenning.

Rengjøring med løsemidler er helseskadelig grunnet skadelige emisjoner. DENIOS har derfor utviklet rengjøringsbordet bio.x, som brukes uten løsemidler. Rengjøringsmidlet er et biologisk middel, og er dermed helt ufarlig. DENIOS' medarbeidere er alltid oppdatert på dagens lover og regler, og vi ser frem til å besvare dine spørsmål uansett hva du måtte lure på. Kjemikalie-, arbeidsmiljø eller forurensningsloven: DENIOS har god kunnskap innen alle disse lovene. Se vårt sortiment her!