• Individuell rådgivning

  • Kvalitet fra markedsleder

  • Direkte fra produsent

  • Internasjonal Know-how

Schweißarbeiten im metallverarbeitenden Unternehmen

Metallindustri

Maskiner og utstyr er sentralt innen metallindustrier som f.eks. verktøykonstruksjon, bilindustri eller maskinindustrien. Spesialiserte virksomheter fremstiller produkter til internasjonale markeder innen bil-, teknologi-, og byggevareindustrien. I Tyskland alene produserer omlag 500 000 arbeidere i mer enn 5000 spesialiserte virksomheter komponenter til et vidt spekter av industrier. Borring, sveising, lodding, stansing og bøying av komponenter er sentrale oppgaver innen metallindustrien. 

Under disse produksjonsprosessene anvendes det også i mange tilfeller farlige stoffer, som kjølemidler, maling, lakk, fortynnere, løsemidler eller lim. Dette er eksempler på skadelige stoffer, som både arbeidere, men også miljøet må beskyttes mot. 

 

Ta en titt på vårt sortiment, og finn egnede produkter for ditt behov!  

table
info_blue info_green

Finner du ikke rett kategori?

pin_blue pin_green

Verksted & vedlikehold

pin_blue pin_green

Forskning & utvikling

pin_blue pin_green

Avsluttende inspeksjon & kvalitetskontroll

pin_blue pin_green

Utendørs lager

pin_blue pin_green

Produksjon

pin_blue pin_green

Lakkeringsteknologi

pin_blue pin_green

Galvanisering


 

Innen feltet metallbearbeding rapporteres det om et stort antall arbeidsulykker. Farlige og biologiske stoffer er årsaken til nesten 60 prosent av de samlede ulykkene. Typiske ulykker og yrkessykdommer som skyldes kontakt med farlige stoffer og kraftige avfettingsmidler er vanlig.  

 

(Kilde: BGHM)