• Individuell rådgivning

  • Kvalitet fra markedslederen

  • Direkte fra produsent

  • Internasjonal Know-how

Produktionsanlage eines großen Chemieunternehmens

Kjemi & farmasi

Kjemiske virksomheter er viktige leverandører til andre industrier, som for eksempel plastindustrien, næringsmiddelindustrien eller bilindustrien. Håndtering og behandling av kjemikalier stiller store krav til bedriften. Tilstrekkelige tiltak for tilstrekkelig sikkerhet er ikke bare lovregulert, men også noe som anbefales sterkt for å unngå eventuelle skader eller ulykker.

I legemiddelbransjen utgjør mellomstore og store internasjonale selskaper en meget innovativ sektor. Forskning og utvikling spiller en svært stor rolle. Som i all annen industri, så avhenger den økonomiske suksessen til legemiddelindustrien av innovasjon. Ved alle aktiviteter med kjemikalier og legemidler pålegges det strenge juridiske krav til virksomhetens miljøsikring og arbeidssikkerhet


Besøk vår webshop, og ta en titt på vårt produktsortiment!

table
info_blue info_green

Finner du ikke rett kategori?

pin_blue pin_green

Verksted / vedlikehold

pin_blue pin_green

Forskning & utvikling

pin_blue pin_green

Inspeksjon / kvalitetskontroll

pin_blue pin_green

Utendørs lagring

pin_blue pin_green

Produksjon / Cleanroom

pin_blue pin_green

Lager til materialeprøver


 

Kjemisk og farmasøytisk industri er blant de største arbeidsgiverne i Tyskland. Denne bransjen sysselsetter omlag en halv million mennesker. Dette stiller store krav til sikkerhet i det daglige arbeidet.  

 

(Kilde: VCI, Statistisches Bundesamt)


Praktiske løsninger innen kjemi- og farmasøytisk industri

Vi har gjennomført flere spennende prosjekter hos våre kunder innen kjemisk- og farmasøytisk industri. Få et innblikk i noen av våre prosjekter. I seksjonen "Praktiske eksempler" har vi samlet interessante prosjektrapporter. Rapportene viser eksempler fra lagring av farlige stoffer, termoteknikk, teknikk- og sikkerhetsrom samt luftteknikk. Her får du praktisk innsikt i vårt brede sortiment, spesialtilpassede løsninger og hvordan andre virksomheter bruker produktene vi har å tilby. 

 Les flere prosjektrapporter


Spesialtilpassede løsninger