• Individuell rådgivning

  • Kvalitet fra markedslederen

  • Direkte fra produsent

  • Internasjonal knowhow

Bransjeløsninger

Som produsent og utvikler kjenner vi de forskjellige markedene godt, og vet hvor forskjellige de individuelle kravene til miljøvern og arbeidssikkerhet er. Vår omfattende og differensierte produktportefølje tar hensyn til de ulike behovene i en rekke bransjer og aktivitetsområder - fordi vi ønsker å støtte våre kunder på best mulig måte for å sikre bærekraftig miljøvern og sikkerhet i din virksomhet. Vår know-how som markedsledende innen vårt felt gir deg tryggheten om at dere er garantert å få svært gode produkter tilpasset ditt behov - alltid med topp moderne teknologi og oppdatert på internasjonal lovgivning. 

Bli overbevist om at vi har løsningene som dekker deres behov. 

Hall in Norway
Ikke bare ved drift, men også i produksjon og utviklingen av et kjøretøy er miljøbeskyttelse relevant - like viktig som helse og sikkerhet på jobben. Ta en kikk på vårt sortiment, og sørg for at både miljøet og dine ansatte har trygge arbeidsforhold.
Daglig håndtering av kjemikalier og legemidler er et spesielt fokus i denne bransjen. For våre kunder innen kjemisk og farmasøytisk industri tilbyr vi en rekke produkter for sikker håndtering av farlige stoffer.
Bedrifter innen maskinteknikk og plastbehandling må forholde seg til mange lover og regler i den daglige driften. Her finner du egnede produkter for korrekt lagring av farlige stoffer samt utstyr for økt arbeidssikkerhet. \
Vi hjelper våre kunder innen metallindustrien, for å sikre en miljøvennlig og sikker produksjon og drift. Dette innebærer alt fra håndtering av forbruksvarer og forsyninger til beskyttelse av arbeidere.